Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  FİZİK
   Konu:  KARMA
   Hazırlayan: SAMİN ÇANKAYA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. k x2  bağıntısında E enerji birimi joule ve x’in birimi de metredir. (Joule= Newton= MetrE) Aşağıdakilerden hangisi k’nın değeridir?

A) Newton x metre              B) Joule x metre                   C) kgm./saniye    

D) Newton / Saniye                      E) Newton/metre


2.    Şekildeki beş vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 

A) a®                  B) –a®               C) 2a ®       D) –2a®            E) Sıfır


3.   Şekildeki sistem dengede olduğuna göre Y/Z oranı nedir? (çubuklar ağırlıksızdır)

A) 1        B)2          C)3         


D)4         E)5


4.    Eşit kollu terazide x kütleli bir cisim özdeş y kütleleri ile şekildeki gibi iki ayrı durumda dengelenmiştir. Birincinin her bir bölme yer değiştirmesi 1 grama karşılık geldiğine göre x kütlesi kaç gramdır?

A) 10            B) 12                C) 6                     D)8                   E)16


5. Öz kütlesi 2 gr/cm3  olan sıvıdan V1  hacminde, öz kütlesi 6 gr/cm3  olan sıvıdan V2 hacminde sıvılar alınarak homojen olarak karıştırılıyor. Karışımın öz kütlesi 3gr/cm3  olduğuna göre V1/V2  oranı nedir?

A) 3                  B)1                   C)2                   D)4                   E)5


6.     Şekildeki grafik belli bir sıcaklıkta x ve y maddelerinin kütle hacim grafiğidir. 60 gr x ile 20 gr y maddelerinden oluşan türdeş karışımın aynı sıcaklıktaki öz kütlesi kaç gr/cm3  ?

  A) 3                B)1,6                C)4,5               
  D) 5                E)6  


7. Bir maddenin kütlesi, ısı sığası ve öz kütlesi biliniyorsa    1. Hacmi,  2. Isınma ısısı, 3. sıcaklığı    niceliklerinden hangisi ya da hangileri hesaplanabilir?

A) 1 ve 2          B) 1 ve 3           C) 2 ve 3            D) Yalnız 1       E) Yalnız 2


8.     B küresi önce A ya sonra C ye dokundurulursa C küresinin son yükü ne olur?

A) –q               B) +q               C) +2q              D) +3q             E) +4q


9. Direnci R olan bir iletken  n eşit parçaya ayrılıyor. Bu parçalar paralel bağlanırsa eş değer direnç ne olur?

A) n.R                    B) R        C) n/R                    D) R/n                    E) R/n2

10.   Her bir makaranın ağırlığının p olduğu yandaki palanga sisteminde F kuvveti kaç P dir?

A) 1        B)          C)          D)         E)4


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.