Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders :  FİZİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1) Hava alanı pistine 300m/sn. hızla inen bir jet uçak, piste iner inmez 6sn. sonra durabiliyor. Kütlesi 4000kg. olan jeti durduran ortalama itme kuvveti kaç N'dur?

a)-2.105
b)-3.105
c)12.105
d)2.105
e)3.105

2)Aşağıdaki birimlerden hangisi itme birimi Newton.saniye yerine kullanılabilir?

a)kg.m/sn2
b)kg.m2/sn2
c)kg.m/sn
d)kg2m/sn
e)kg2m2/sn2

3)Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 2kg.lık bir cisme 10N'luk sabit bir kuvvet yatay doğrultuda 5sn etki ediyor. Cismin kinetik enerjisindeki değişme ne olur?

a)100
b)500
c)1250
d)625
e)250

4) İlk hızı V0=2m/sn. olan m=5kg. kütleli bir cismin F=10N'luk bir kuvvet hareket yönünde 5sn. etkidiğinde cismin son hızı kaç m/sn. olur?

a)12
b)10
c)8
d)6
e)4

5) 1.8m. yükseklikten serbest bırakılan m=5kg.lık bir cisim yere ulaşıncaya kadar ona etkiyen itmenin büyüklüğü kaç N.sn.'dir?

a)10
b)20
c)30
d)40
e)50

6) Kütlesi 2 kg. olan bir cismin hızı 1m/sn.den 8m/sn.'ye çıktığında momentumdaki değişme kaç kg.m/sn. olur?

a)18
b)16
c)14
d)8
e)2

7. I)N.sn. II)kg.m/sn. III)j/sn. IV)kg.m/sn2

Yukarıdaki birimlerden hangileri momentum birimidir?

a)Yalnız I
b)I,II
c)I ve IV
d)I,II ve IV
e)I ve III

8) -2x10-3 C'luk bir yükü sonsuzdan bir -B- noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş 10 joule ise B noktasının potansiyeli kaç V'dur?

a)-2500
b)-5000
c)1000
d)-1000
e)-6000

9)Aralarındaki uzaklık 60cm. olan yüklü iki küreden birinin yükü q1=8x10-12 C'dur. Küreler arasında ve yükünü bilmediğimiz küreden 20cm. uzakta bileşke elektrik alan sıfır olduğuna göre ikinci kürenin yükü kaç C'dur?

a)3x10-12        b)8x10-12        c)4x10-12         d)2x10-12         e)1x10-12       

10) Noktasal iki yük arasındaki elektriksel kuvvet F'dir. Yükler arasındaki uzaklık 2 kata çıkarılırsa kuvvet kaç F olur?

a)2F
b)F/8
c)F
d)F/3
e)F/4


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.