Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders :  FİZİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1.  Durgun haldeki 5 kg kütleli bir cisim yatay düzlemde 20N’luk yatay kuvvet tarafından çekilerek 2sn de 4 m yer değiştiriyor. Buna göre yatay düzlemin sürtünme kat sayısı kaçtır?

a) 0,1                      b) 0,15        c) 0,2                     

d) 0,45                    e) 0,6


2.             12 m/sn hızla h yüksekliğinden atılan bir (m) parçacığı yere 18 m/sn  hızla çarptığına göre h yüksekliği nedir?

a) 18       b) 6         c) 27       d) 36       e) 9


3.  Serbest bırakılan bir cisim yere 50m/sn hızla çarpıyor. Cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır?

a) 125     b) 250     c) 300     d) 400     e) 4504. Yerden 1125 m yükseklikten yere paralel olarak 200m/sn’lik hızla giden bir uçaktan bir cisim bırakılıyor.Cismin bırakıldığı noktanın düşeyinden kaç m uzaklıkta yere düşeceğini bulunuz. (g= 10m/sn2)

a) 1500   b) 3000   c) 4000   d) 2500   e) 6000


5.  Şekildeki cisim V0 hızıyla K noktası doğrultusunda  atılıyor fakat L noktasına düşüyor. V0 hızı kaç m/sn dir? 

(Sin 530  = 0,8 )          

a) 12,5                    b) 22,5                    c) 6,25    d) 25       e) 30


6.Bir yüzücü nehirde suyun akış hızı yönünde 100 metreyi 10 saniyede alıyor. Yüzücü ters dönüp aynı mesafeyi 25 saniyede tamamlıyor. Yüzücünün ve suyun akış hızı ne kadardır?

a)7;3                   b)3;7              c)6;4                  d)8;2                 e)9;1


7.             Aşağıdan yukarıya düşey olarak VO ilk hızıyla atılan bir cismin 60 metre yükseklikte hızı, ilk hızının yarısına eşit oluyor. Cismin ilk hızı nedir?

a)20                 b)30                c)50                   d)25                     e)408.             Yerden 2000m. yüksekte ve 150m/sn. sabit hızla yatay olarak hareket eden bir uçaktan bir bomba serbest olarak bırakılıyor. Bu verilere göre bomba atıldığı yerin düşeyinden ne kadar uzaklığa düşer?

a)3000                 b)6000              c)4000             d)5000             e)20009.             Yukarıdaki soruda bomba yere hangi hızla düşer?

a)300                 b)250                c)400                d)350               e)15010. Bir cismin yeryüzünden hangi yükseklikte ağırlığı, yeryüzündeki ağırlığının 1/16 sı olur?

      (Yüksekliği yer yarıçapı cinsinden bulunuz)

a)4                    b)2                   c)3                   d)5                e)16   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.