Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders :  FİZİK
   Konu:  KARMA
   Hazırlayan:  SAMİN ÇANKAYA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. 10 N’luk P yükü düzgün ve türdeş bir kalasla şekildeki gibi uygulanmış bir 1N F kuvvetiyle kaldırılabiliyor. Çubuğun ağırlığı nedir?

a) 3         b) 6         c) 7         d) 9         e) 11


2. Her bir makaranın ağırlığının P olduğu yandaki palanga sisteminde F kuvveti kaç P’dir?

a) 1         b)3/4       c) 4/3      d) 1/4      e) 4


3. 

Ağırlığı önemsiz ve eşit bölmeli çubuk şekildeki gibi yatay olarak dengededir. İpteki gerilme kuvveti kaç N’dur?

a) 10       b) 20       c) 30       d) 40       e) 60


4. V0 hızı ile düzgün hareket eden bir cisim yavaşlayarak son 2 saniyede 4 metre yol alıyor. Cismin ivmesi kaç m/sn2 dir?

a) 1         b) 2         c) 3         d) 4         e) 5


5. Yatay yolda 10 m/sn hızla giden bir otomobil tam L noktasında iken K noktasında duran bir atlet sabit ivme ile koşmaya başlıyor. Atlet otomobile M noktasında yetiştiğine göre ivmesi nedir?

a)  8        b) 6         c) 4         d) 1,5      e) 3


6. Bir motor sabit hızla, akıntı yönünde hareket ederek 10 saniyede 120 m yol alıyor. Aynı motor  akıntıya karşı hareket ettiğinde aynı büyüklükteki mesafeyi 20 saniyede alıyor. Buna göre motorun suya göre sabit hızı kaç m/sn dir?

a) 3         b) 6         c) 9         d) 12       e) 18


7. Bir ip en fazla 300 N’luk gerilme kuvvetine dayanmaktadır. Bu iple ivmesi 5 m/sn2 en fazla kaç N’luk ağırlığı yukarı doğru  çekebiliriz?

a) 100     b) 200     c) 300     d) 360     e) 400


8.

Şekildeki sistem serbest bırakıldığında iplerdeki T1 ve T2  gerilmelerinin T1/T2 oranı kaç olur?

 

a)       b)       c)       d) e)


9. F= 6N şiddetinde bir kuvvet m1 kütleli bir cisme şekildeki gibi uygulandığında m2 kütlesinin m1 kütlesine uyguladığı tepki kuvveti kaç N olur?

a) 1       b) 3       c) 2       d) 4       e) 5


10. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemler üzerinde bulundukları noktalardan serbest bırakılan 2 m kütleli cismin T-R arasındaki ivmesi a1, m kütleli cismin R-P arasındaki ivmesi a2 dir. Buna göre a1/a2  oranı kaçtır?

a)       b)               c)               d)               e)    
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.