Sınıf  :  LİSE 1 (9)
   Ders :  EDEBİYAT
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1)Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı ozanlarından değildir?

A) Karacaoğlan
B) Seyrani
C) Erzurumlu Emrah
D) Aşık Veysel
E) Pir Sultan Abdal

SORU.2) "15. yy da Çağatay Lehçesi ile yazılmış içinde Türkçe ile Farsça karşılaştırılmış. Türkçe'nin üstünlüğü savunulmuştur:"
Yukarıdaki cümlede sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerde hangisidir?

A) Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
B) Divan-ı Lugati-it Türk - Kaşgarlı Mahmut
C) Muhakemetül-ül Lugateyn - Ali Şir Nevai
D) Kutadgu Bilig . Yusuf Hac Hacip
E) Atabet-ül Hakayık - Edip Ahmet Yükneki

SORU.3)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Komedi, toplumun gülünç ve aksayan yönlerini, kişilerin eksikliklerini alaycı bir dille anlatan güldürücü eserlerdir.
B) Türk Destanları oluşum sırasına göre: Oğuz - Türeyiş- Göç- Ergenekon - Bozkurt- Alp Er Tunga- Şu destanlarıdır.
C) Anonim Halk Edebiyatının en önemli özelliği halkın ortak malı olması, söyleyeninin bilinmemesi
D) Dede Korkut Hikayelerinin on iki hikayeden oluşmuş, nazım- nesir karışımı bir eserdir.başında bir de özsözü vardır.
E) Divan edebiyatı klişe bir edebiyattır. Duygu ve düşünceler mazmunlarla anlatılır.

SORU.4)Divan ve halk edebiyatlarının aşağıda yapılan karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) Divan edebiyatından genellikle yarım ve cinaslı uyak kullanılır, uyak kulağa göredir. Halk edebiyatında tam ve zengin uyak kullanılır. Uyak göze göredir.
B) Divan edebiyatında aruz ölçüsü, halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılır
C) Her ikisinde de şiir egemen türdür.
D) Divan edebiyatında dil, yabancı sözcük ve kurallarla doludur, halk edebiyatında dil halkın kullandığı dildir günlük konuşma dilidir
E) Divan edebiyatının Arap ve Fars edebiyatlarını örnek almış aydınların edebiyatıdır. Halk edebiyatı yerli, milli ve halkın edebiyatıdır.

SORU.5) "11. yüzyıllarda Araplara Türkçe'yi öğretmek amacı ile yazılmış, Türkçe sözcüklerin Arapça karşılığı verilmiş. İçinde sav, sagu, koşuk örnekleri verilip kitabın başındaki haritada o günkü Türk boylarının yerleşim alanları gösterilmiştir."
Yukarıda sözü edilen eser ve yazıları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Divan-ı Lugat-it Türk - Kaşgarlı Mahmut
B) Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi
C) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
D) Atabet-ül Hakayık - Edip Ahmet Yesevi
E) Muhamet-ül Lugateyn- Ali Şir Nevai

SORU.46)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ses türemesi söz konusudur?

A) Minicik elleriyle dokundu annesine.
B) Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır
C) Liseli gençler ömrünün baharını yaşamaktadır.
D) Geçmişi hatırlar, sonra da dalardı.
E) Bebekler tatlı gülücük ile annelerini mutlu ederler.

SORU.7) " Türkçe'de yapım ve çekim ekleri sözcüğün son hecesine göre uyuma girer"
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük aldığı ek bakımından büyük ünlü uyumuna uymamaktadır?
A) Yarınki toplantıya sen de katılacak mısın?
B) Geceleyin oturup bütün işleri bitirdim.
C) Gelirken seninle ilgili de bir şeyler düşündüm.
D) İyi konuşuyorsun ama bu birinci gelmene yeterli değil.
E) Acımtırak bir meyve yiyip midemi bozdum.

SORU.8)Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?
A) Denize düşen yılana sarılır.
B) Apartmana başka kimse taşınmamıştı.
C) Kabuklarını soymadan bana vermiş.
D) Eşyaları kamyonetle götürmüşler.
E) Kitabını bana vermek istemedi.

SORU.49) "Ağacın dalı karnına batmasın mı?" Cümlesindeki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarının ikisinin de örneklendiği cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu sabah ağzım kurudu.
B) Çoğu boksörün alnında çatlama vardı.
C) Yeliz babasına oyuncak aldırmıştı.
D) Topa vurmaktan Onur'un elbisesi eskimişti.
E) Balıkçı ağlarını denize atmıştı.

SORU.10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?

A) Ali Bey, kebapçıdan geldi.
B) Yarın Ayaş'tan gelecekler.
C) Gazinoya yeni bir sazcı almışlar.
D) Buradan bir sonraki durakta inecekmiş
E) Deniz Akçakoca'da kayıkçıları perişan etti.

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.