Sınıf  :  LİSE 1 (9)
   Ders :  EDEBİYAT
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) Kapılar beşte kapatılacaktır.
B) Nihayet sağlığı giderek düzeliyor.
C) İstanbul'a gidip bir iş tutmak istiyordu.
D) Milletçe çok zor günler yaşadık.
E) Sarı saçlı, kahverengi gözlü,uzun boyluydu.SORU.2) "Cins isim tekil bile olsa kimi kez çoğul anlamı verir."
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun kullanım vardır?

A) İnsan ne ederse kendine eder.
B) Ağaç ne kadar uzarsa göğe ermez.
C) Bir pire için yorgan yakılmaz.
D) Deli ile çıkma yola, başına getirir bela.
E) Dereden geçerken at değiştirilmez.

SORU.3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -e hal eki almış bir sözcük vardır?

A) İhtiyar "Rastgele çocuklar" diye bağırdı.
B) Deli diye diye çocuğu deli ettiniz.
C) Vapur üçü yirmi geçe hareket edecekti.
D) İşçiler gece gündüz demeden çalıştılar.
E) Çocuklar biraz önce yukarıya çıktılar.


SORU.4)Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?

A) Sakın bu sırrı başkalarına söyleme.
B) Bahar herkeste başka duygular uyandırır.
C) Onun sonunun böyle olacağı belliydi.
D) Kitapların hepsi düzgünce yerleştirilmişti.
E) Nerede bir çocuk görsem onu hatırlarım.


SORU.5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Koklamak isterim yağmurun kokusunu
B) Dinlerim adalardan rüzgarın şarkısını
C) Her şarkının içinde bir sevda gelip gider.
D) Akşamın kızıllığı bir tül gibi sarıyor şehri.
E) Bir kır çiçeğinin güzelliği sevdirdi bana bunları.


SORU.6)
"Çadırımın üstüne yağmur yağıyor,
Saros Körfezinden rüzgar esiyordu
Ve ben, bir roman kahramanı,
Ot yatağın içinde
İkinci dünya harbinde."

Yukarıdaki dizelerde kaç isim tamlaması vardır.

A) 2       B) 3       C) 4       D) 5       E) 6

SORU.7) "İsim tamlamalarında zamirler tamlayan ve tamlanan görevinde bulunabilir."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı zamir olan bir isim tamlaması yoktur?

A) Kişioğlu yaşamında isteklerinden kaçını elde edebiliyor sanıyorsunuz.
B) Başarısızlıkların bir çoğu deneyimlerden yararlanmamanın sonucudur.
C) Yapıtlarınızın en güzelini nerede yaptınız?
D) Bugünkü konuşmacılardan kimi daha çok beğendiniz?
E) Sınava katılanlardan yalnızca bir kaçı başarılı olabildi?

SORU.8)Aşağıdakilerin hangisinde Anonim Halk edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

A) Türkü, mani, bilmece, semai
B) Koşma, semai, varsağı, destan
C) Mani, ninni, tekerleme, türkü
D) Kıt'a, destan, koçaklama, güzelleme
E) Sone, kaside, türkü, koşma

SORU.9)Aşağıdakilerden hangisinin nazım birimi farklıdır?

A) Rubai      
B) Murabba      
C) Tuyuğ      
D) Şarkı      
E) Kıt'a


SORU.10)
Ben öldüm ağlamaktan
Bağa su bağlamaktan


Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşuk      B) Ağıt      C) Varsağı      D) Türkü      E) Mani

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.