Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  EDEBİYAT (SÖZEL GRUBU)
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. "Yazıda bazı durumlarda, söylenmek istemeyen sözcüklerin yerinde üç nokta kullanılır." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?
A) "yerinde" kelimesi, "yerine" olarak değiştirilmeli
B) "yazıda" sözcüğü "bazı durumlarda"nın sonuna getirilmeli
C) "söylenmek" kelimesi, "söylenilmek" olarak değiştirilmeli
D) "istemeyen" kelimesi "istenmeyen" olmalı
E) Yüklem yeterlilik fiiliyle çekimlenmeli

2. "Akşam yemeğini yedikten sonra ben masayı, Danyal odayı düzenledi." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?
A) Fiil kipindeki yanlışlık
B) Tamlama yanlışlığı
C) Yüklem eksikliği
D) Nesnenin yanlış yerde kullanılması
E) Nesne-yüklem uyumsuzluğu

3. "Arıza nedeniyle çok sayıda resmi daire ve evlerde bir süre elektrikler kesildi." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?
A) "çok sayıda" yerine, "pek çok" getirilmeli
B) Yüklem "yoktu" olarak değiştirilmeli
C) "bir süre" yerine, "uzun zaman" getirilmeli
D) "resmi daire ve evlerde" yerine resmi dairede ve evde" getirilmeli
E) "arıza nedeniyle" yerine, "arıza yüzünden" getirilmeli

4. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olmaya en uygundur?
A) Ama onun asıl canlandırmak istediği şey, o bezdirici hayattır.
B) Sanat eserinin dünyasını bize gösterecek olan, o eserin dış dünyasıdır.
C) Böyle bir düşünce olsa olsa romanın kavranılmadığını gösterir.
D) onun ne istediğini ne yapabildiğinden anlayacağız.
E) İç dünyaya, ancak bu dış dünyadan girilir.

5. Hayat dediğimiz şey küçük olaylardan, günlük yaşantılardan, çabalardan düşüp kalkmalardan kurulmuştur. Renkli küçük taş parçalarının birleşerek bir şekil meydana getirdikleri gibi, bu günlük olaylar da birleşince bir insan ömrünü canlandırırlar.
Paragrafın anlatımında özellikle aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

A) Karşılaştırma    B) Örneklendirme    C) Açıklama    D) Betimleme   E) Tartışma

6. Şiir oluşur, bitti gözüyle bakarım ona, ama yıllar sonra da içimizde, bir sızı hissederiz Şiirde bitmemiş taraflar vardır. Tekrar yazsaydım acaba böyle mi yazardım diye kendimden kuşkuya düşerim. Bu kuşkuya rağmen, bir şiir gene de görece olarak bir son biçime sokmak çabası içindedir her şair. Ben de bunlardan biriyim.
Paragraftaki şairin durumu hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek en uygun olur?
A) Ne yaptığını bilen ve kendinden emin olan
B) Şiirini oluştururken karasızlık ve tedirginlik içinde olan
C) Kendine güvenmeyen ve eser ortaya koyamayan
D) Öze uygun biçim arayışı içinde olan
E) Oluşturduğu eserlerinden tedirginlik duyan

7. Eserle eleştirmen arasındaki iklim ayrılığı, onda kökleşmiş olan sanat dışı ölçüler, bu çağrıya engel olur. Eleştirmen, kendi ikliminden ayrı iklimlerde yaşayan romanlara veya şiirlere yaklaşamaz. Bazı büyük eleştirmenlerin bazı büyük eserlere kapalı kalmış olmaları bu yüzdendir.
Eleştirmenin bir eseri anlaması ve değerlendirebilmesi neye bağlıdır?
A) Eserle ilgili bilgi sahibi olmasına
B) Eserle eleştirmenin aynı kültüre bağlı olmasına
C) Eserin eleştirmen için çekici olmasına
D) Eleştirmenin kendi alanında başarılı olmasına
E) Eleştirmenle eserin dillerinin ortak olmasına

8. Tanzimat dönemi romanlarının dikkati çeken bir yanı olayların, yazarın araya girmesi ya da tasvirlerle kesilmesidir. Yazar genellikle okuyucuya bir şeyler söylemek amacı ile araya girer. Yazarın söyledikleri romanın konusu ile ilgili olduğu gibi olmayabilir de. Amaç romanı okuyanların birtakım bilgiler edinebilmesidir.
Paragraftan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat romanında gerçekçilik esastır.
B) Tazminat romanında bilgi ön planda olduğu için eserler teknik yönden kusurludur.
C) Romanda bilgi vermeyi esas alan yazar, zaman zaman asıl konudan uzaklaşır.
D) Tanzimat romanında genellikle toplumsal konular işlenmiş ve yararlılık düşüncesi dikkate alınmıştır.
E) Tanzimat romanında yazar araya girer ve bilgi verir.

9. Gerçek sanat eseri yaratıcı kişiliğin ürünü olduğuna göre, bu kişilik, bir ağaç örneği, kökünü ne kadar derinlere salarsa o kadar gelişir. Ama bu arada, kök saçaklarının yabancı topraklara uzandığı da olur. Bu durum ağacın yozluğunu mu, yoksa gücünü mü gösterir. Biçim başarı sağlarsa, elbette gücünü gösterir.
Paragraftan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçı yabancı konulara yönelmek yerine milli temaları işlemelidir.
B) Başarılı sanatçı yerli olmayan konularla da yerli sayılabilecek nitelikte eser ortaya koyabilir.
C) İşlediği konunun yerli olması sanatçıya olay örgüsünü kurmada kolaylık sağlayacaktır.
D) Sanat eserinde biçim sorunu halledilmedikçe konunun önemi yoktur.
E) Biçime gereği gibi önem vermeyen sanatçının başarılı olması düşünülemez

10. Montaigne'in Denemeler'i sık sık okuduğum kitaplardan birisidir. Gecenin geç vakitlerinde konuşacak birini aradığım zaman Denemeler'i açar, Montaigne ile konuşmaya başlarım. Onda kendisinden söz ederken, bizden söz eden, bizi dinlemeye hazırlanan bir hâl vardır. Her ne zaman okumaya başlasam Montaigne'in masası üzerine eğdiği başını kaldırarak bana baktığını görür gibi olurum.
Yazarın, Denemeler'i okumasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Görgüsünü ve bilgisini artırma isteği
B) Montaigne'le ilgili bilgi sahibi olma arzusu
C) Toplumsal problemleri kavrama arzusu
D) Konuşup içini dökebileceği birini görme arzusun
E) Fransız edebiyatı ve klasisizmle ilgili bilgi edinme isteği


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.