Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  EDEBİYAT (SÖZEL GRUBU)
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemi yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Sen nefesisin, üflenen neyin.
B) Camisin, türbesin, mescitsin Sinan'la.
C) Fikrolur, yeşerirsin zamanla.
D) Sen kalbe yayılan sesi, Hacı Arif Bey'in.
E) Sen, boy atan çocuklarda kuvvetsin


2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Boşaltılan koliler bir köşeye atıldı.
B) Boş bardağı almak için atıldı.
C) Saldırılara cevap vermek için ileri atıldı.
D) Şimşek gibi atıldı, yedi koldan.
E) Kaplan birdenbire adamın ütüne atılmış.


3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bileşik zamanlı bir fiildir?

A) Ağlasam sesimi duyar mısınız?
B) Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle?
C) Ormanlar ve çiçekler hülyamızı doldurmuş.
D) Kimse bilmezdi aklımdan geçenleri.
E) Dolaşmış da gelmiş mavi evleri hep.


4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerin dizilişi yönüyle farklıdır?

A) Allah'a giden yolda meleklerle karşılaştık.
B) Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlamış.
C) Bizdik, o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
D) Cennette bugün gülleri açmış görürüz.
E) Her biri bir başka zaferden geliyor.5. Anadolu'nun bağrında Bir yürek gibisin
Dizelerdeki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Dolaylı tümleç-nesne-yüklem
B) Zarf tümleci-özne-yüklem
C) Dolaylı tümleç-özne-zarf tümleci
D) Dolaylı tümleç-yüklem
E) Özne-zarf tümleci-yüklem

6. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi diğerlerinden farlı bir yapım eki almıştır?

A) Onun da bu kasabalı olduğunu öğrenince şaşırmıştım.
B) Adam uykulu gözlerle dışarı çıktı.
C) Meraklı bakışlarla babasını seyrediyordu.
D) Kapalı yerlerde sigara içmek yasaklanmış.
E) Parka, güneşli bir gün olursa gideriz.

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi gereksiz kullanılmıştır?

A) Anlatılanları tek kelime dahi kaçırmadan dikkatle dinliyordu.
B) Galiba sanatın her kolunda oyun var.
C) Belki kara listelerinde siz bile varsınız.
D) Bütün yenilikler şüphe ve inkarlarla başlamıştır.
E) Her dönemin kendine göre bir süre güçlü oluşu vardır.8. Adam(I) öylesine oburdu ki, önüne(II) konan her tabağı(III) bitiriyor, ama hâlâ(IV) karnı(V) doymuyordu.

Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili kelimelerden hangi ikisi çıkarıldığında cümlede eksiklik olmaz?

A) I-II        B) I-V        C) II-III        D) IV-V        E) II-V

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "beri" sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

A) Kar sabahtan beri yağıyordu.
B) Yıllardan beri duvarlardaki raflar maketlerle dolmuştu.
C) İstanbul'a yerleşeli beri tam üç yıl oldu.
D) Sevinçle döndüğün akşamdan beri ağlamıyoruz biz.
E) Ders başlayalı beri arka tarafta konuşuyorlardı.10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yalnız, ne var ki inandırıcı olması artık pek mümkün görülmüyor.
B) Dildeki yenileşme hareketleri Tanzimat'la başlamış sayılmaz.
C) Feribotla gitmek kolay olduğu için onu tercih ediyor.
D) Hatırlanamayan hemen her kelimenin yerine bu kelime kullanılır.
E) İnandırıcılığını yitirince bir önemi kalmıyor.

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.