Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  EDEBİYAT (SÖZEL GRUP)
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.
SORU.1) "Bana kalırsa, sıcağı sıcağına gidin, derim" cümlesinde altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Uzun bir aradan sonra aynı şehirde yine karşılaştılar
B) Konuları anlamadığı gibi çalışmayı da bilmiyor
C) Bu meseleyi hiç vakit geçirmeden halletmemiz gerekiyor
D) Er ya da geç gerçekleri herkes öğrenecek
E) Aradan zaman geçmiş olsa da çok şey değişti sayılmaz


SORU.2) Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisi cümleye kattığı anlam yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Görünmez bir delikten biri sanki bakıyor.
B) Kapının önünde biri bekliyor gibi.
C) Umarım siz de kiraz ağaçlarını, elma ağaçlarını seversiniz.
D) Galiba gelmeyecek, boşuna beklemeyelim.
E) Akşam olmadan Bursa'da oluruz, tahmin ederim.

SORU.3) "Kırık" kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?


A) Kerim'in yine üç dersten kırığı var.
B) Cam kırıklarını toplarken eli yaralanmış.
C) Kırık pencereden içeriye ay ışığı sızıyordu.
D) Kırık dökük sözler kalır aklımda.
E) Gözlerinde her zamanki gibi o kırık bakış vardı.


SORU.4) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "hiç olmazsa, en azından" anlamı vardır?


A) Her biriniz mutlaka elli soru cevaplamalısınız.
B) Siz gidemediyseniz bari çocuğu gönderseydiniz.
C) Bir umut belirir gönlümde kıpır kıpır.
D) Mademki yemek yemiyorsun, git havuzun başında otur.
E) Şiir yoluyla birleşmeyi, anlaşmayı daha etkili buluyorum.

SORU.5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "başkasının görüşüne katılma" anlamı vardır?


A) Şiirimizde birçok eğilimler var olduğu görüşünü dikkate almalıyız.
B) Bu durum yazarın da ifade ettiği gibi çağdaş bir zorunluluktur.
C) Daha çok okulların ve öğretmenlerin hedef alındığı görüşündeyim.
D) Sanatın toplumsal amaçları gerçekleştirecek bir araç olduğu görüşüne katılamıyorum.
E) Ülkelerin sanat yoluyla yakınlaşacaklarına inanıyorum.

SORU.6) Bir insanın hareketlerine, yürüyüşüne, konuşma tarzına, alışkanlıklarına bakarak içine girmeye çalıştığımız gibi....
Altı çizili bölümün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özelliklerini ortaya koymak
B) Ruhsal yönünü belirlemek
C) Anlamaya gayret etmek
D) Çelişkilerini belirlemeye çalışmak
E) Yapısı hakkında bilgi edinmek

SORU.7) "Eleştirmen, düşünce sanat hareketlerinin kaynaştığı, eleştirinin bir meslek sayıldığı yerlerde yetişir." Cümlesinin yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştirmen, sanat ortamının canlı olması ve eleştiriye gerekli önemin verilmesiyle ortaya çıkar.
B) Eleştiriye gereken önemin verilmediği ülkelerde eleştiri türü olmayacaktır.
C) Eleştirmenin başarısı her konuda bilgi sahibi olmasına bağlıdır.
D) Eleştiri türü, eleştirmenliğin de bir meslek kabul edilmesiyle önem kazanacaktır.
E) Düşünce ve sanat hareketlerindeki gelişme eleştiriye bağlıdır.

SORU.8) "Yürekle kafa birleşmeden, duygu düşünüşle barışmadan ölmez eser ortaya koymanın imkanı yoktur."
Bu cümlenin anlamını karşılayabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçının hedefi insanların duygu ve düşünce dünyasına birlikte seslenmektir.
B) Sanatçının amacı insanları kafaca ve gönülce yüceltmek olmalıdır.
C) Sanat eserinin kalıcılığı fikirleri ve hisleri birlikte ele almasına bağlıdır.
D) Sanatçı akıl ve yüreğe önem vererek özgünlüğe ulaşır.
E) Sanat eserinin kalıcılığında biçim kadar konu da önemlidir.

SORU.9) "Düşünceler uygulanmadığı zaman durgun suyun uğradığı akıbete uğrarlar."
Bu cümlenin anlamını aşağıdakilerden hangisi tam olarak karşılar?
A) Düşünceler mutlaka uygulanma aşamasına gelmektedir.
B) Düşüncenin uygulanırlığı, tutarlılığına bağlıdır.
C) İşlerlik kazandırılmayan fikirler, zaman içerisinde değersizleşir.
D) Düşüncelerin üretilmesi sırasında işlerliği dikkate alınmalıdır.
E) Her düşüncenin mutlaka bir uygulama alanı olacaktır.

SORU10) "Büyük romanlarda, dış yapıda yer alan bir noktanın bile gerekli bir görevi vardır."
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki söz ile aynı doğrultudadır?
A) Sanatçının başarısı betimlemelerindeki gerçekçiliğe bağlıdır.
B) Bu şiirlerde her kelime, duvardaki tuğlalar gibi yerinde kullanılmıştır.
C) Yerinde kullanılan sözcükler şiire ahenk kazandıracaktır.
D) Romanda tasvirin önemini anlayan sanatçının başarısı kaçınılmazdır.
E) Usta sanatçı, gerçekle hayallerini dengelemeyi başarır.

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.