Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders :  EDEBİYAT
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1) "Bir haberin, bir iftiranın veya yalanın çarçabuk yayılmasını ve birilerince duyulmasını istiyorsanız birini çağırıp 'Bak sana bir sır vereceğim; ama sakın kimseye söyleme!' diyerek onun kulağına fısıldamanız yeterlidir. Ondan sonra siz seyredin gittikçe büyüyen sizin masum fiskoslarınızı..."
Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi savunulmaktadır?
a)Bir görev verilecek insanın iyi seçilmesi gerekir
b)Bir sözün önemi gizli olmasına bağlıdır
c)İnsanlar sır saklamayı sevmezler
d)İnsanlar yasaklanan bir şeye daha çok ilgi gösterirler
e)Her insanın bir zayıf tarafı vardır

SORU.2) "Bir dildeki kavramlar, çeşitli atasözleri, deyimler, kalıplaşmış sözler incelenir; ilgili oldukları kavram alanlarına göre öbekleştirilirse, kimi alanlardaki öğelerin kabarık olduğu, öbürlerine oranla fazlalık gösterdiği göze çarpar. Dikkat edilirse kabarık öbekler, o dili konuşan ulusun tarih boyunca en çok ilgilendiği, yaşayışında büyük yer tutan kavramlar ve konulara aittir."
Bu parça aşağıdaki düşüncelerden hangisinin açıklamasıdır?
a)Bir ulusun dili ile yaşam biçimi arasında doğrudan ilişki vardır
b)Her ulus dilini geliştirmek için çaba sarfeder
c)Atasözleri ve deyimler bir ulusun en önemli kültür değerleridir
d)Bir dildeki kavramların çokluğu, dilin zenginliğini gösterir
e)Bir ulusun kültürü ile dilindeki gelişme daima yan yana olmuştur

SORU.3) "Kurdun biri, bir kuzunun peşine düşmüş. Kuzu kaçmış, kaçmış, bir tapınağa sığınmış. Kurt, 'Ayol, oraya girme! Seni görürlerse yakaladıkları gibi Tanrı'ya kurban ederler' demiş. Kuzu: 'Olsun! Kendimi sana yedireceğime Tanrı'ya kurban olurum, daha iyi' diye cevap vermiş."
Bu kısa öykücük, aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması olabilir?
a)Kurt, koyunun pahalı olduğunu bilmez
b)Kurt, dumanlı havayı sever
c)Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
d)Doluda ıslanmışın, yağmurdan korkusu olmaz
e)Korkunun ecele faydası yoktur

SORU.4) "Kitapsever insanla, kitap delisini birbirine karıştırmamalıyız. Kitap delilerine bir örnek olan Paris belediye başkanlarından Boulard, her gün Seine rıhtımlarını dolaşır, ayrım yapmadan yüzlerce kitap alırdı. Kitaplığında yer açmak için, sahibi olduğu altı bin dükkândan bütün kiracılarını çıkarttı, her yeri kitapla doldurdu. Aradığı hiçbir kitabı bulması mümkün değildi. Bu düpedüz okuma tutkusu değil, kitaba sahip olma hırsıydı; kitap deliliğiydi. Kitapları arasında ve onlara sahip olmanın mutluluğu içinde öldü."
Parçaya göre kitapsever bir okuyucu aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a)Her kitabı seçerek almalıdır
b)Az ama kapsamlı eserler seçmelidir
c)Okuma arzusuyla kitap almalıdır
d)Kendi kitaplığından başkalarının da yararlanmasını sağlamalıdır
e)Kitaplığında aradığı kitabı bulabilecek bir sistem geliştirmelidir

SORU.5) (I) Sanatçının mektupları bir araya getirilerek bir kitap oluşturulmuş. (II) Oluşturulan kitap iki bölüme ayrılmış. Birinci bölümde sanatçının çeşitli kişilere yazın alanında yazdıkları, ikinci bölümde ise ona yazılanlardan alıntılar yer alıyor. (III) Sanatçı şiiri, düzyazıdan daha çok seviyor. (IV) Bir mektubunda: "Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir" diyor. (V) Bu söz de onun şiire ilişkin görüşlerini kısaca açıklıyor.
Bu parça, açıklanan düşünceler açısından iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) I      B) II      C) III      D)IV      E) V

SORU.6) Akçakavakların, dişbudakların arasından geçerek yeşil çam ormanına giriyorum. Yoğun bir reçine kokusu duyuyorum. Çevrem yeşilin değişik tonlarıyla donanmış. Az ileride kalın gövdeli, yaşlı bir çam ağacı görüyorum. Altına oturuyorum. Kekik kokuları geliyor burnuma.
Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi duyulardan yararlanılmıştır?
a)Görme-koklama    b)Koklama-işitme    c)İşitme-dokunma    d)Koklama-dokunma    e)Görme-işitme

SORU.7) (I) Karşısında, biri kız, ikisi erkek üç çocuk ısınmaya çalışıyordu. (II) Burası, suların azgın zamanında oyduğu bir kovuktu. (III) Şimdi sular çekildiğinden rahatça kullanılabilecek bir barınak olmuştu. (IV) Ateş kovuğun önünde yanıyordu. (V) Nehrin kumlu sahilinden, ateşin yandığı yere doğru ilerledim.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse parça, anlamlı bir bütün olur?
a) I ve III      b)I ve V      c)II ve IV      d)III ve V      e)IV ve V

SORU.8) (I) Baharın geldiği, ağaçların çiçek açmasından belliydi. (II) Gökyüzü masmaviydi. (III) Koca bir mevsim toprağı altına alan ve köyü örten kar, dağların tepesine çekilmişti. (IV) Ayaz yoktu; yel de esmiyordu. (V) Yamaçtaki tarlalarda çift süren köylüler vardı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı bir duyu organı aracılığıyla algılanan ayrıntılara yer verilmiştir?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

SORU.9) Bizden öncekiler nedense sözden korkmuşlar; bizi söylemekten yıldırmışlar. Hep dinlemeyi ve susmayı öğretmişler. Söz bir bela sayılmış, susmak ise en yüce erdem. Birini övmek mi istiyorsunuz, şaşmaz ölçü hazır: ...
Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

a)Ağzı var dili yok.
b)Ağzından bal akıyor.
c)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
d)İki dirhem bir çekirdek.
e)Ekmek elden su gölden.

SORU.10) Aşağıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)Ahlakla hukuk arasında sıkı bir bağın olduğu herkesçe bilinen bir gerçek.
B)Adam bağrını yağmura vermiş, bir heykel gibi kımıldamadan duruyor.
C)Onlar kadar birbirine düşkün iki insan, şimdiye kadar hiç görmemiştim.
D)Rıhtımda kaynaşan kalabalığa düşman nazarıyla bakıyordu.
E)Minderin üzerine uzanıp, esneye gerine vakit geçirmekten çok hoşlanırdı

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.