Sınıf  : LİSE 2 (10)
   Ders :  EDEBİYAT
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1) "Bizim memleketimizin teknik elemana olan gereksinimi tespit ve giderilmeye çalışılmalıdır" cümlesinin anlatım kusuru aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

a)"tespit ve" sözcükleri atılarak
b)"tespit" ten sonra "edilmeli" getirilerek
c)"gereksinimi" yerine "ihtiyacı" denerek
d)"olan" sözcüğü atılarak
e)"tespit" yerine "tespite" getirilerek

SORU.2) "Gittikçe artan borçlar ülkenin dışa bağımlılığını sağladı" cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Özne-yüklem uyuşmazlığı
b)Nesne eksikliği
c)Dolaylı tümleç eksikliği
d)Yüklem eksikliği
e)Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanımı

SORU.3) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca farklıdır?

a)Anlatmayı beceremem pek
b)Onun bakışını beğenmedim
c)Yüzü hiçbir zaman gülmezdi
d)Telefon edip de gelin
e)Sevildiğini bilsin o

SORU.4) "Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin."
Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisine ulaşılamaz?

a)Başka yazarların etkisinde kalan biridir
b)Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir
c)Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir
d)Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir
e)Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir

SORU.5) "Hâlimi anlamış olmalı ki sepetimi kaptığı gibi merdivenleri çıkmaya başladı. Dinlene dinlene merdivenleri çıkıp daireme geldim. Sepet kapımın önündeydi; fakat çocuk yoktu. Adını bile sormamıştım. Gözlerimdeki yaşları elimle siliverdim, içim aydınlanıvermişti."
İçinde bulunduğu durumu böyle anlatan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Sevinçli    b)Duygulu    c)Ümitli    d)Pişman    e)Memnun

SORU.6) "Toplumun amaçlarına aykırı yolda büyüler yapan büyücünün toplum tarafından hemen oracıkta öldürülüvermesi, yığınlarla sanatçı arasındaki bağlantıyı çok iyi açıklar. Yazarın yığınlara ait bir parça olması gerçeği de, tarihsel gelişim içinde doğrulanır. "Boyalı kuş" gibi toplum bir başkalık gördü mü sanatçısında, gagalayıp öldürüyor onu "Vahşet" gibi görünen bu durum, aslında toplumla sanatçı arasında sürmesi gereken toplumsal ilişkiyi de doğruluyor."
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?
a)Sanatçının içinde bulunduğu toplumla olan ilişkileri
b)Toplumun sanatçı üzerindeki etkisi
c)İlkel toplumlarda sanatın gelişmesi
d)Sanatçıların birbirlerini etkilemesi
e)Toplumların tanımadığı kişilik karşısında tepki göstermesi

SORU.7)...Anadolu, halk kültürlerinin düğümlendiği bir bölgedir. Tarihî, kültürlerin geliştiği, karmaştığı bir toprak parçasıdır Anadolu. Örneğin dünyanın en zengin masalları Anadolu'dan derlenmiştir. Anadolu'da İlyada'dan yaşayan parçalar bulduğumuz gibi, Hint masallarından da buluruz. Manas Destanı da Anadolu'da birçok bölümleriyle yaşar, Tufan efsanesi de... Anadolu halaylarında zenci oyunlarını da buluruz. Çin oyunlarını da... Anadolu bir sesler, ezgiler karmaşasıdır. Büyük bir ezgiler zenginliği vardır.
Bu parçada Anadolu'nun hangi özelliğine değinilmemiştir?
a)Anadolu kültürünün pek çok kültürü bünyesinde taşıdığı
b)Zengin bir masal birikimine sahip olduğu
c)Pek çok tarihî olaya sahne olduğu
d)Zengin bir folklor geleneğine sahip olduğu
e)Sıcakkanlı ve iyiliksever insanlarla dolu olduğu

SORU.8) "Nurullah Ataç'tan alınan bu yazıda bir sohbet havası vardır. Karşısındakilerle oturmuş da konuşuyormuş gibi bir anlatımla karşılaşılmaktadır. Söz dizimi, günlük konuşmalardaki doğallık içindedir. Konuşma sözlerinde devriklik ve girişiklik vardır. 'Canım Ankara!', 'Ah yolları bu şehrin!' gibi, konuşma sırasında söylediğimiz doğal ünlemlere Ataç'ın her yazısında rastlamak mümkündür."
Yukarıdaki parçada Nurullah Ataç'ın yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a)Söz diziminin konuşma diline yakınlığından
b)Yazıların sohbet havasında yazılmasından
c)Konuların önemli, sözcüklerin çok anlamlı olmasından
d)Günlük konuşmalardaki sözcüklere yer verilmesinden
e)Devrik cümle yapılanışının sıkça görülmesinden

SORU.9) Kendi yazılarımda bile her zaman ilk dediğim, düşündüğüm şeyi bulamam. "Burada ne demek istemişim acaba?" derim. Çok defa da yitirdiğim ilk anlamın yerine ondan da değersiz bir yenisini koyduğum olur.
Böyle diyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Kendini aşıyor
b)Yazdıklarını yeniden okuyor
c)Yanılgıya düşebiliyor
d)Kendisini yenilemeye çalışıyor
e)Yeni arayışlara giriyor

SORU.10) (I) Dünyanın en çok festival düzenleyen ülkesi Fransa'dır. (II) Fransa'nın hemen arkasından, yine iki Akdeniz ülkesi olan İtalya ve İspanya gelir. (III) Bu ülkelerin güzel iklimli kıyı kentlerinin hemen hepsinin bir festivali vardır. (IV) Bunlar gelişmiş ülkelerdir. (V) Bunlardan kimileri yerel, kimileri de uluslararası etkinliklerdir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.