Sınıf  :  LİSE 1 (9)
   Ders :  BİYOLOJİ
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Yukarıdaki grafik gelişmesini toprakta gerçekleştiren bir bitki zararlısına ait birey sayısının toprağın nem miktarına göre değişimini göstermekte. Buna göre toprağı bu bitki zararlısından tamamen temizlemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Toprağı gübrelemek
B) Toprağı iyi sulamak
C) Toprağın nem miktarını dengede tutmak
D) Toprağı havalandırmak
E) Toprağın nem miktarını azaltmak

2. Enzimlere ait;
I. Organik katalizörlerdir.
II. Tersinir reaksiyonları etkilerler
III. Yapıları proteindir

özelliklerden hangileri tüm enzimler için geçerli değildir?

A) II ve III         B) I ve II         C) Yalnız I        D) Yalnız III        E) Yalnız II

3. İçinde nişasta, protein, yağ gibi moleküllerin bulunduğu bir ortama koyulan hücre, bu molekülleri;
I. Difüzyon      II. Aktif taşıma     III. Pinositoz     

olaylarından hangileri ile alabilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) I ve II     D) II ve III     E) I, II ve III

4. Glikoz, aminoasit, yağ asidi gibi küçük molekülleri, vitaminlerden ayıran;
I. Hücre zarından geçebilmeleri       II. Organik moleküller olmaları       III. Enerji gereksiniminde kullanılmaları      

şeklindeki özelliklerden hangileridir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III      D) I ve III      E) II ve III

5. Bir DNA molekülünde tüm nukleatit sa-yısı 1800 ve A/G=3 ise bu DNA molekülün-de toplam nükleatit sayısı kaçtır?

A) 2800          B) 3000          C) 3600         D) 4800          E) 5200         

6 Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi yağ ve hormon sentezleyen hücrelerde daha çok görülür?

A) Mitokondri
B) Lizozom
C) Endoplazmik retikulum
D) Ribozom
E) Golgi organeli

7. Mikroskopta incelenmekte olan hücrelerin bulunduğu ortama, aşağıdakilerden hangisini eklememiz gerekir ki hücrelerde plazmoliz görülsün?

A) Stoplazmaya eş yoğunlukta olan sıvıyı
B) Sindirim enzimleri içeren sıvıyı
C) Stoplazmaya göre hipotonik bir sıvıyı
D) Arı suyu
E) Yoğun tuzlu suya

8. Baygınlık geçiren bir insana çabucak şeker verilmesi gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisini kullanmak en uygun olur?

A) Sakkaroz
B) Maltoz
C) Glikoz
D) Laktoz
E) Nişasta

9. Bazı bakteri hücrelerinin ezilmesi ile elde edilen sıvılara glikoz ilave edilince dışarıya karbondioksit verdikleri görülmektedir. Bu durum kullanılan sıvıda neyin bulunduğunu kanıtlar?

A) Enzimlerin
B) Vitaminlerin
C) DNA'ların
D) Proteinlerin
E) Hormonların

10. Ökaryot hücrelerde genetik özelliklerin yavru hücrelere aktarılması sırasında aşağıdakilerden hangisine rastlanılmaz?

A) ATP harcanır
B) Hücre bölünmesi olur
C) DNA eşlenmesi olur
D) Mutasyon olabilir
E) Modifikasyon olabilir.

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.