Sınıf  :  LİSE 1 (9)
   Ders : BİYOLOJİ
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1­. Aşağıdaki karbonhidrat çiftlerinden hangileri yalnızca hayvanlarda bulunur?

A) Glikojen- Nişasta                  B) Laktoz-Selüloz          C) Nişasta-Selüloz

D) Glikojen-Laktoz                        E) Kitin-Selüloz


2.    Yandaki grafik açlık halinde insan vücudunda organik madde kullanım sırasını göstermektedir.bu grafiğe göre; I,II,III nolu organik maddelerin doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?
 

       I

II

III

A)

Yağ

Karbonhidrat

Protein

B)

Protein

Karbonhidrat

Yağ

C)

Karbonhidrat

Yağ

Protein

D)

Protein

Yağ

Karbonhidrat

E)

Yağ

Protein

Karbonhidrat


3. 55 tane glikozid bağının bulunduğu bir nişasta molekülü sentezlenirken kaç mol H2 O açığa çıkar?

A) 56                  B)55                 C) 54      D) 24                        E) 23


4. Aşağıda verilen enzimlerin özelliklerinden hangisi doğru değildir?,

A) Enzimler tekrar tekrar kullanılırlar.

B) Bütün enzimler pH:7 aktif olarak çalışırlar.

C) Enzimler için optimum sıcaklık (300-370) arasıdır.

D) Enzimin etki ettiği maddeye substrat  denir.

E) Apoenzimler kendilerinin seçtikleri koenzimlerle çalışırlar


5.  Toplam nukleotid sayısı 2500 olan bir DNA’da 750 guonin nukleotid bulunmaktadır.

Bu DNA’daki sitozin ve Adenin nukleotidlerin toplam nukleotid sayısına oranı nedir?

A)                B)                         C)     

D)                  E)


6.             I. X maddesi sabit sıcaklıkta  erimektedir.

                II. X maddesi O2 ile tepkimeye sokulduğunda XO2 ve X2O4

                        formülünde 2 ayrı bileşik   oluşturmaktadır.

Buna göre X maddesi aşağıda belirtilen madde sınıflarından hangisine girer?

A) Element        B) Bileşik       C) Çözelti     D) Süspansiyon   E) Emülsiyon


7. Bir x katısının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişim grafiği şekildeki gibidir. Bu katının çözünürlüğü artırmak için         
I. Aynı sıcaklıkta su eklemek            
II. Katıyı toz haline getirmek            
III. Sıcaklığı artırmak    
İşlemlerinden hangisi uygulanmalıdır?

A) Yalnız I     B) I ve II          C) I, III                   D) Yalnız III     E) I, II, III


8.             I. Birden çok maddeden oluşmuştur

                II. Belirli bir birleşme oranları vardır

                III. Fiziksel yöntemler ile daha basit  maddelere ayrıştırılırlar

                IV. Yoğunlukları karakteristiktir

Yukarıdaki özelliklerden hangisi yada hangileri karışımın özelliklerinden değildir?

A) I, II      B) I, IV           C) I,III             D) II, IV         E) I,III,IV


9. Aşağıda verilen madde sınıflarının hangisinde katı ve sıvı faz bir arada bulunur?

A) Emülsiyon        B) Süspansiyon  C) Çözelti              D) Bileşik              E) Element


10. 10°C’de 50 gr suya 20gr X katı konulduğunda 8 gr çözünmeden kalıyor buna göre bu katının 10°C’de çözünürlüğü kaç gr/100cm3 sudur?

A) 24      B) 12       C) 36      D) 48      E) 28   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.