Sınıf  :  LİSE 1 (9)
   Ders :  BİYOLOJİ
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Bilimsel bir çalışma yapan araştırmacının veri toplamasının ilk amacı nedir?


A) Kontrollü deney yapmak
B) Teori oluşturmak
C) Hipotez kurmak
D) Tahminde bulunmak
E) Hipotezi kanıtlamak

2. Hipotezle ilgili olan aşağıdaki verilerden hangisi doğru değildir?


A) Problem için ileri sürülen geçici çözüm yoludur
B) Tüm verileri kapsamalıdır
C) Açıklamaya ve doğrulamaya uygun olmalıdır
D) Kontrollü deney yapmayı gerek bırakmamalıdır
E) Yeni tahminlerde desteklenen gerçeklere açık olmalıdır

3. Aşağıdaki bilim dallarında hangisi en geniş kapsamlıdır?

A) Zooloji
B) Embriyoloji
C) Anatomi
D) Fizyoloji
E) Morfoloji

4. Aşağıdakilerden hangisi nitel bir gözlemdir?

A) Kovadaki su sıcaklığı 20-300 arasındaydı.
B) Odanın sıcaklığı 210C'dir
C) Kuyu 15 m derinliğinde idi
D) Sporcu 1.85 m yüksek atladı
E) Ahmet 100 m'yi 16 saniyede koştu

5. "Klorofil; sentezi için ışık gereklidir" hipotezine karşılık, "Eğer; klorofil sentezi için ışık gerekli ise; karanlıkta kalan bir bitkinin yaprakları sararmalıdır" diyen bir bilim adamı ne yapmıştır?

A) Yeni bir hipotez kurmuştur
B) Hipoteze dayalı tahminde bulunmuştur
C) Hipotez için yeni veriler toplamıştır
D) Hipotezini teoriye dönüştürmüştür
E) Gerçeklere dayanarak görüş bildirmiştir

6.
I. Kontrollü deneyler yapmak
II. Nicel gözlem yapmak
III. Tahminlerde bulunmak
IV. Problemin geçici çözüm yolunu açıklamak


Yukarıda verilen bilimsel çalışma basamakları, bilimsel çalışmalarda izlenen yola göre; nasıl sıralanmalıdır?

A) I, II, III, IV    B) II, IV, III, I    C) I, III, IV. II    D) IV, III, I, II    E) III, II, I, IV

7. I. Glikoz+Glikoz Maltoz+Su
II. Glikoz+O2 CO2+H2O
III. CO2+H2O Glikoz+O2
IV. Yağ asidi+Gliseral Yağ+Su

Yukarıdaki reaksiyonlardan hangileri dehidrasyondur?
A) Yalnız I     
B) Yalnız II     
C) II ve III     
D) I ve IV     
E) I, II ve IV

8. Bazı bakteri hücrelerinin ezilmesi ile elde edilen sıvılara glikoz ilave edilirse dışarıya CO2 verdikleri görülmektedir. Bu durum kullanılan sıvıda neyin bulunduğunu kanıtlar?
A) Enzimlerin
B) Vitaminlerin
C) DNA'ların
D) Proteinlerin
E) Hormonların

1. I. Hipotez kurmak II. Kontrollü deney yapmak III. Problemi belirlemek IV. Tahminde bulunmak V. Hipotezi değerlendirmek
Yukarıdaki bilimsel çalışma basamaklarının doğru olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) I-II-III-IV-V
B) III-I-IV-II-V
C) III-IV-I-II-V
D) II-I-III-V-IV
E) I-IV-III-V-II

10. "Sıtma hastalığı sivrisineklerden insanlara geçer" Hipotezini kanıtlamaya çalışan bir bilim adamı, sivrisineklerin ısırdığı bütün insanların sıtmaya yakalanmadığını görmüştür. Bu bilim adamının yapacağı ilk iş nedir?
A) Nitel gözlemler yapmak
B) Hipotezini teoriye çevirmek.
C) Tahminde bulunmak
D) Hipotezini kısmen değiştirmek
E) Kontrollü deneyler yapmak

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.