Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  BİYOLOJİ
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Rüzgârla tozlaşma yapan bitkilerle dış döllenme yapan hayvanların üremelerindeki benzer özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her bireyin hem erkek hem dişi gamet oluşturabilmesi
B) Üreme hücrelerinin çok sayıda üretilmesi
C) Gametlerin su içinde birleşmesi
D) Erkek gametlerin hareketli olması
E) Gametlerin mitoz sonucu oluşması

2. I. Köpekbalığı
II. Yarasa
III. Kertenkele
IV. Serçe


Kalbin yapısına göre yukarıdaki canlıların ilkelden gelişmişe doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?

A) I II III IV       B) II III IV I       C) III IV I II       D) I III IV II       E) III I II IV


3. Aşağıdaki hücresel yapıların hangisinde ATP sentezi yapılmaz.?

A) Sitoplazma
B) Ribozom
C) Kloroplast
D) Mitokondri
E) Mezozom

4.
I Hipofiz bezi
II Folikül hücreleri
III Hipotalamus
IV Korpus luteum
V Plasenta

Dişi bir memelide yukarıda verilen yapıların hangilerinden östrojen salgılanır?

A) I II III       B) II III IV       C) III IV V       D) I III IV       E) II IV V

5.
I Hücre zarı
II Klorofil
III Ribozom
IV Sentrozom


Yukarıdaki yapılardan hangileri prokaryot ve ökaryot tüm canlılarda bulunur?

A) I -II        B) III- IV        C) II -III        D) I-IV        E) I-III       

6. I Sentrozomun ikiye bölünmesi
II DNA'nın kendini eşlemesi
III İğ ipliklerinin oluşması
IV Sentromerin ikiye bölünmesi
Mayoz bölünmenin bazı evreleri yukarıda karışık olarak verilmiştir. Bu olaylar hangi sıraya göre meydana gelir?

A) I-III-II-IV       B) III-IV-I-II      C) II-I-III-IV      D) IV-II-III-I      E) II-IV-I-III

7. Tohumlarda çimlenme ile birlikte aşağıdaki olaylardan hangisi hızlanmaz.

A) Mitoz bölünme
B) Besin depolama
C) Büyüme
D) Solunum
E) Farklılaşma

8. Aşağıdakilerden hangisi embriyonun gelişimi sırasında memelilerde görülebildiği halde, diğer omurgalılarda görülmez?

A) Yumurta kabuğu
B) Vitellüs kesesi
C)Allantoyis
D) Koryon
E) Plasenta

9. Aşağıda verilen olayların hangisinde ATP kullanılmaz?

A) DNA çoğalmasında
B) Ozmoz olayında
C) Hücre bölünmesinde
D) Kas kasılmasında
E) Protein sentezinde

10. Aşağıdakilerden hangisi DNA'yı RNA'dan ayıran bir özellik değildir?

A) Nükleotitlerden oluşması
B) Deoksiriboz bulundurması
C) Eşlenebilmesi
D) Timin bulundurması
E) Çift iplikli olması

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.