Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  BİYOLOJİ
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.1. Aşağıdakilerden hangisi hücrede ATP üreten bir reaksiyon değildir?

A) Kemosentez
B) Fermantasyon
C) Sindirim
D) Solunum
E) Fotosentez.


2. Parazit canlıları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik sindirim enzimlerinin olmamasıdır. Buna göre insanda sindirim sisteminin hangi kısmında daha çok parazit canlı bulunabilir?

A) Kalın bağırsakta
B) İnce bağırsakta
C) On iki parmak bağırsağında
D) Midede
E) Rektumda

3. Canlılarda genetik çeşitliliğe neden olan bazı olaylar ;
I. Mutasyonlar
II. Krossing -over
III. Homolog kromozomların ayrı hücrelere gitmesi
IV. Hatalı DNA eşlenmesi


Bunlardan hangileri sadece mayoz bölünme sırasında gerçekleşir?

A) I ve II         B) II ve IV         C) III ve IV         D) II ve III         E) I ve III        

4. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile meydana gelmez?

A) Erkek arının sperm hücresi
B) Elma ağacının sperm çekirdeği
C) Eğrelti bitkisinin sperm hücresi
D) Karayosununun yumurta çekirdeği
E) Fasulye bitkisinin sinergit çekirdeği

5. Aşağıdakilerden hangisi dış döllenme yapan canlıların üremesi ile ilgili bir özellik değildir?

A) İzogaminin görülmesi
B) Üreme hücrelerinin genellikle dişiler tarafından korunması
C) Dişi üreme hücrelerinde kamçılı olabilmesi
D) Dişi ve erkek üreme hücrelerinin eş zamanlı olarak aynı ortama bırakılması
E) Dişi ve erkek üreme hücrelerinin çok sayıda olması

6. Aşağıdakilerden hangisi yumurta ana hücresinin mayoz I profazında görülen bir olay değildir?

A) Homolog kromozomların eşlenmesi
B) Sentromerlerin ikiye bölünmesi
C) Kiyazmaların meydana gelmesi
D) Çekirdek zarının erimesi
E) Krossing -over meydana gelmesi

7. Çimlenmekte olan bir tohumun embriyonik kökünde aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez?

A) Krossing -over
B) DNA eşlenmesi
C) Protein sentezi
D) Sentromer bölünmesi
E) Difüzyon

8. Yaprakları sararmakta olan bir bitki büyük bir ihtimalle klorofil sentezleyememektedir Böyle bir durumda aşağıdaki önlemlerin hangisini arttırmamıza gerek yoktur.

A)Işık miktarını biraz arttırmak
B)Topraktaki Mg miktarını arttırmak
C) Topraktaki azot miktarını arttırmak
D) Topraktaki demir miktarını arttırmak
E) Topraktaki kalsiyum miktarını arttırmak

9. Aşağıdaki damarların hangisinde oksijen yoğunluğu diğerlerine göre daha fazladır?

A) Akciğer toplardamarı
B) Böbrek toplardamarı
C) Alt ana toplardamar
D) Üst ana toplardamar
E) Kapı toplardamarı

10. Aşağıdaki organik moleküllerden hangileri aynı hücrede birlikte bulunmazlar?

A) Nişasta-Selüloz
B) Glikojen- Aminoasit
C) Glikoz- Aminoasit
D) Nişasta-Glikojen
E) Yağ asiti- Aminoasit

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.